Cookies- en privacyverklaring

Ik, Manon Kooijmans-Pieters, respecteer de privacy van mijn klanten en websitebezoekers.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over 3Vitaal

Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van je gegevens in de zin van de AVG.

Mijn bedrijfsgegevens zijn:

3Vitaal
Keizersmantelstraat 5
5247 KW Rosmalen

KvK: 17120967

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je het contactformulier invult of informatie aanvraagt over een van mijn diensten, dan vraag ik je om uw gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • straat en huisnummer;
 • postcode en woonplaats.

Met welk doel gebruik ik de gegevens?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer je mij rechtstreeks een e-mail stuurt of het contactformulier invult, dan zijn je naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je een reactie te kunnen geven.
 • Voor een informatieaanvraag gebruik ik je gegevens om je aanvraag te beantwoorden.
 • Bent je klant? Dan gebruik ik:
  • je naam, geboortedatum en persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn als ik je begeleid als coach;
  • je naam en adresgegevens voor de facturatie;
  • je naam en e-mailadres voor het versturen van informatieve e-mails en nieuws.

Door je gegevens in te vullen in het contactformulier, door het sturen van e-mail of door het ondertekenen van het intakeformulier om je te begeleiden als coach, geef je mij toestemming om je gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie deel ik je gegevens?

Je gegevens worden met niemand gedeeld.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Je gegevens bewaar ik op OneDrive van Microsoft.

Mijn e-mailserver draait op de servers waar ook de hosting van de website is ondergebracht: dit is bij Superior BV. Omdat IMAP is ingesteld op de e-mailserver, worden alle berichten, inclusief uw naam en/of bedrijfsnaam en e-mailadres, bewaard op de servers van Superior BV. De verwerkersovereenkomst met Superior BV is ondertekend. Hierin zijn duidelijke afspraken vastgelegd.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (website), zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die geplaatst worden in browsers, computers en smartphones om websitebezoek beter te laten verlopen, om informatie te verzamelen over bezoekers en wat ze doen op de website.

Cookies die puur functioneel en noodzakelijk zijn, zorgen voor meer gebruiksgemak. Het plaatsen van deze cookies is niet verplicht om vooraf te melden. Hetzelfde geldt bij het verzamelen van anonieme gegevens.

Welke cookies worden door 3Vitaal geplaatst?

Wanneer je mijn website bezoekt dan maak je verbinding met de webserver die wordt gehost door Superior BV. Er wordt dan door de webserver een cookie geplaatst, die noodzakelijk is voor de functionele werking van de website. Wanneer je de browser afsluit is daarmee de expiratietijd van de cookie verlopen en niet meer geldig. Dit is een zogenaamde sessiecookie die je op de volgende manier kunt herkennen:

Cookie-naam: _ga en _gid
Provider: 3-vitaal.nl
Type: HTTPS
Expiratie: Session

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken, gebruik ik Google Analytics. Op basis van geanonimiseerde gegevens kan ik de website optimaliseren. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je persoonlijke- of bedrijfsgegevens daarom niet herleiden.

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Gegevens worden anoniem verwerkt;
 • Alle opties in Google Analytics om ‘gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld;
 • Ik gebruik geen andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics-cookies.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dan doe je dat via je browserinstellingen. Gebruik de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op deze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.3vitaal.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website verwijs ik je naar de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik die van je heb ontvangen.

Klantgegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat uw gegevens langer bewaard moeten worden en/of beschikbaar moeten blijven? Dan wordt hiervan afgeweken.

Rechten

Je hebt altijd het recht je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Als je mij hierom vraagt, verwerk ik je gegevens niet meer.

Je hebt ook het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te rectificeren. Wil je weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk? Stuur mij dan een schriftelijk inzageverzoek. Zijn je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Stuur mij dan een schriftelijk verzoek om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van je persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van je gegevens. Ook hiervoor kun je mij een schriftelijk verzoek sturen.

Stuur je mij een schriftelijk verzoek? Dan neem ik je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek sturen naar:

3Vitaal
T.a.v. Manon Kooijmans-Pieters
Keizersmantelstraat 5
5247 KW Rosmalen

Of via e-mail naar: manon@3-vitaal.nl

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen.

Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop ik met gegevens omga. Dat kan natuurlijk ook zomaar een typefoutje zijn 🙂

Manon Kooijmans-Pieters (eigenaar 3Vitaal)
23 mei 2018